การเรียนการสอนเรื่องแนะนำ

ดาวน์โหลดเลย..!! สพฐ.รวมไว้ให้แล้ว คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ (อนุบาล-ม.3) แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 อนุบาล-ม.3

ดาวน์โหลดเลย..!! สพฐ.รวมไว้ให้แล้ว คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ (อนุบาล-ม.3) แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 อนุบาล-ม.3

ดาวน์โหลดเลย..!! สพฐ.รวมไว้ให้แล้ว คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ (อนุบาล-ม.3) แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 อนุบาล-ม.3

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ : https://covid19.obec.go.th/dltv-2563/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%AD-1-3ดาวน์โหลดเลย..!! สพฐ.รวมไว้ให้แล้ว คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ (อนุบาล-ม.3) แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 อนุบาล-ม.3

ลิ้งก์ : https://covid19.obec.go.th/dltv-2563/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%97-1-6

ดาวน์โหลดเลย..!! สพฐ.รวมไว้ให้แล้ว คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ (อนุบาล-ม.3) แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 อนุบาล-ม.3

ลิ้งก์ : https://covid19.obec.go.th/dltv-2563/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%97-1-3

เว็บไซต์หลัก : https://covid19.obec.go.th/home

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button