สาระไอที

5 เว็บแปลงไฟล์ PDF เป็น รูปภาพ ฟรี

 1. Clever PDF

5 เว็บแปลงไฟล์ PDF เป็น รูปภาพ ฟรี

 • สามารถแปลงได้ครั้งละ หลายไฟล์ พร้อมกัน
 • สามารถแปลงไฟล์ได้รวมกันไม่เกิน 100 MB

2. small PDF

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

5 เว็บแปลงไฟล์ PDF เป็น รูปภาพ ฟรี

 • แปลงได้ครั้งละ 1 ไฟล์
 • ถ้าเป็นแบบเสียเงินจะสามารถดึงเฉพาะรูปภาพใน PDF มาใช้ได้

3. PDFcandy

5 เว็บแปลงไฟล์ PDF เป็น รูปภาพ ฟรี

 • แปลงได้ครั้งละ 1 ไฟล์
 • สามารถเลือกคุณภาพของรูปภาพได้

4. IlovePDF

5 เว็บแปลงไฟล์ PDF เป็น รูปภาพ ฟรี

 • แปลงได้ครั้งละ 1 ไฟล์
 • สามารถแปลง PDF แต่ละหน้าให้เป็น JPG หรือ แยกรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ใน PDF ออกมาได้

5. PDF2JPG

5 เว็บแปลงไฟล์ PDF เป็น รูปภาพ ฟรี

 • แปลงได้ครั้งละ 1 ไฟล์
 • สามารถเลือกดาวน์โหลดทีละ 1 รูป หรือ ดาวน์โหลดทั้งหมดได้
 • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB
 • สามารถเลือกคุณภาพของรูปภาพได้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button