การเรียนการสอน

ตัวอย่าง แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับครูสำรวจผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ตัวอย่าง แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับครูสำรวจผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เผยแพร่โดย Chanunchida Saichan จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ตัวอย่าง แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับครูสำรวจผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1fFeKbXpbvSbKskxPgCw9B03itqBGUJ6O/view?usp=sharing

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button