สื่อการสอน

4 เว็บไซต์ดาวน์โหลดรูปภาพ มาประกอบสื่อการสอนฟรี

 1. wpclipart

 • ดาวน์โหลดรูปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ไม่ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน
 • ค้นหารูปภาพด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น

2. clipart-library

 • ดาวน์โหลดรูปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ไม่ต้องลงชื่อเพือเข้าใช้งาน
 • ค้นหารูปภาพด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น

3. th.pngtree

 • สามารถดาวน์โหลดฟรี ได้วันละ 2 ครั้ง
 • ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน
 • สามารถค้นหารูปภาพด้วยภาษาไทยได้

4. pixabay

 • สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน
 • สามารถค้นหารูปภาพเป็นภาษาไทยได้
Back to top button