โรงเรียนสวยน่าอยู่

บรรยากาศโรงเรียนทางภาคเหนือ โรงเรียนวังทองวิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

บรรยากาศ โรงเรียนวังทองวิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (สพป.ลป.3) ล้อมรอบด้วยภูเขา
จัดภูมิทัศน์ตามวัสดุเหลือใช้ในชุมชน

ภาพจากกลุ่ม : โรงเรียนสวยน่าอยู่

Back to top button