อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทยเรื่องลักษณะของภาษาไทย โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์วิชาภาษาไทยเรื่องลักษณะของภาษาไทย
คำชี้แจง
1.สำคัญมากในการทำข้อสอบให้พิมพ์ที่อยู่อีเมล์และชื่อจริง (ชื่อ-สกุล) ให้ถูกต้อง
2.เกณฑ์ผ่านร้อยละ 80 หลังจากทำข้อสอบผ่านระบบจะส่งเกียรติบัตรให้อัตโนมัติ
3.ระบบจะส่งไฟล์เกียรติบัตรในเมลGmailเท่านั้นนะคะ
Back to top button