อบรมออนไลน์

ด่วน..!! หลักสูตรอบรมออนไลน์ จำนวน 13 หลักสูตรหลัก 41 หลักสูตรย่อย ได้รับเกียรติบัตร จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อทำการฝึกอบบรมออนไลน์แก่เพื่อนครูที่สนใจ ถึง 13 กลุ่มวิชาหลัก ในแต่ละวิชายังบรรจุหลักสูตรไว้หลายกลุ่มย่อยรวมๆแล้วถึง 41 วิชาย่อย ได้รับเกียรติบัตรถึง 41 ใบ ถ้าทำสำเร็จแล้วเรียบร้อยยังได้ใบเกียรติบัตรที่เป็นใบหลักๆของวิชาอีก 1ใบ ยกตัวอย่างเช่น

ใบเกียรติบัตรนี้ ต้องผ่านหลักสูตรย่อย 10 หลักสูตรถึงจะได้มา (แต่ 10 วิชาย่อยก็ได้เกียรติบัตรอีก) รวมๆแล้ววิชานี้ได้เกียรติบัตรถึง 11 ใบ

หลักสูตรที่เปิดอบรมออนไลน์

สามารถเข้าทำเกียรติบัตรได้ที่ : https://sites.google.com/suphan1.go.th/spb1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0

Back to top button