โรงเรียนสวยน่าอยู่

ไปดูโรงเรียนเท่ๆ ที่ท่ามะแกว่นบ้านท่ามะเกว๋น โรงเรียนขนาดเล็กคูลๆที่ครูใส่ใจ

ภาพบรรยากาศ โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น เด็กนักเรียน 70 คน ข้าราชการ 5 คน
ได้ไปพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อ 3 ปีก่อน นำมาฝากกัน โดยเฉพาะอาคารปูนเปลือยเล็กๆข้างเสาธง เท่ โมเดิร์น เลยทีเดียว

ภาพจากกลุ่ม : โรงเรียนสวยน่าอยู่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button