ข่าวการศึกษา

การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอรับบริการจาก สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด

การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการขอรับบริการจาก สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด

รายละเอียด

VDO Clip สพฐ. ยกเลิกเรียกเก็บสำเนาเอกสารทางราชการในทุกกระบวนงาน

Back to top button