อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

แบบทดสอบออนไลน์ : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา
https://forms.gle/wxNSFwYiHpM54utp7

แบบทดสอบนี้สร้างขึ้นเพื่อทดสอบและทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เรื่่องการจัดการเรียนร้วิทยาการคำนวณ
กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล และที่อยู่อีเมลให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ 75% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งเป็นการจัดส่งโดยระบบอัตโนมัติ (ระบบจะตัดอัตโนมัติวันละ 100 ฉบับ)
จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุบลราธานี เขต 5

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button