สื่อการสอน

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้  วิชาภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา

ตุ๊กตายอดรัก (ป. 1 – 2) ใจดีสู้เสือ (ป. 1 – 2) อยากมีปีก (ป. 1- 2) ได้ที่ขี่แพะไล่ (ป.1 – 2) กระต่ายแหย่เสือ (ป. 1- 2)

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้  วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

หนูหวานฉลาดขาย หนูหวานฉลาดซื้อ ตัวเลขสำคํญไฉน สองภาษาของเวลา จัตุรัสกลวิเศษ

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

Back to top button