ข่าวการศึกษา

ประกาศตำแหน่งงานราชการใหม่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637262815427795863

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : เศรษฐกร,นักวิชาการสถิติ,เจ้าหน้าที่สถิติ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637262814174424174

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี (กองตรวจการประมง)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637262812769223801

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637262811652109906

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจัดการงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการแพทย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637262769569642927

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : บรรณารักษ์ (คนพิการ) (สำนักงานเลขานุการกรม)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637262656027018660

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์2,เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเลขานุการกรม)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637262654803688690

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637262649559288727

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637262567159495728

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637262524486975000

ที่มา : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button