หนังสือคู่มือ

แจกฟรี!! คู่มือนิเทศเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย ศธจ.เชียงใหม่

ข้อความจากเพจ Sornor Poom

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ
ด้วยผมได้ดำเนินการจัดทำคู่มือนิเทศเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และคู่มือนิเทศเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับการจัดทำครั้งนี้คือ เพื่อสร้างคู่มือนิเทศเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และคู่มือนิเทศเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
บัดนี้การดำเนินการจัดทำคุ๋มือดังกล่าวเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ครูท่านใดที่สนใจเอกสารดังกล่าวสามารถลงทะเบียน (กรอกข้อมูลจริง) ได้ตาม link ต่อไปนี้

1.คู่มือนิเทศเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ลงทะเบียนรับคู่มือนิเทศเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7E3VA_OQOR6hHvgp0bP_DjfO5w_LSIC2guBVadsXXt2MT8w/viewform

2.คู่มือนิเทศเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ลงทะเบียนรับคู่มือนิเทศเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjp1-wN2HzNIBlDv3waFFYlMFO7gvsEbjxaCnMXXEJdJslmA/viewform

ทั้งนี้ผมจะดำเนินการจัดส่งไฟล์เอกสาร (PDF) ไปให้ทางเมลล์ที่ครูได้ลงทะเบียนไว้ ขอบคุณครับ
หมายเหตุ 1. กราฟสรุปข้อมูลแบบ real time การลงทะเบียนรับคู่มือนิเทศเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนที่ https://datastudio.google.com/reporting/1810cb3a-cbc0-4b64-9e59-dbe4e1917554

หมายเหตุ 2.กราฟสรุปข้อมูลแบบ real time การลงทะเบียนคู่มือนิเทศเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่ https://datastudio.google.com/reporting/2c92570b-d78f-44a7-8ad6-6add02f4c499

หมายเหตุ 3. งานทุกอย่างของผมก้าวข้ามคำว่า ถูกผิด นะครับ แต่ทำตามความรู้ ประสบการณ์ และเน้นการนำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียนครับ
ขอบคุณท่าน : ศน.รัชภูมิ สมสมัย  ศน.จาก ศธจ.เชียงใหม่
Back to top button