งานราชการ

งานราชการใหม่ 31 ตำแหน่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสะพานปลา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269819888334297

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสะพานปลา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269818287462732

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : สถาปนิก 3
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสะพานปลา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269814784402369

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : บุคลากร 3
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสะพานปลา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269811695245679

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร 3
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสะพานปลา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269809980587606

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร 4
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสะพานปลา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269808470681245

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร 5
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสะพานปลา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269806784694812

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานสถาปนิก
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269702599945785

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269695591224909

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269685291445795

11.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269639767671984

12.) ชื่อตำแหน่งงาน : ช่างเครื่องเรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269545997038611

13.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269544554246088

14.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269541604787389

15.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269539325277008

16.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานขนส่ง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269536910208874

17.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269535143747838

18.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269534205894196

19.) ชื่อตำแหน่งงาน : วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269530707314089

20.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักภูมิศาสตร์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269528336508486

21.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างโยธา
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269526949569158

22.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างสำรวจ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269524113096921

23.) ชื่อตำแหน่งงาน : สรั่งเรือ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269522415489824

24.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานขนส่ง
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269517199211469

25.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269508791150556

26.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637269494964289705

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

Back to top button