อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง​ ความรู้​เบื้องต้น​เกี่ยวกับ​โครงงาน​วิทยา​ศาสตร์​ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง​ ความรู้​เบื้องต้น​เกี่ยวกับ​โครงงาน​วิทยา​ศาสตร์​

บทเรียนและแบบทดสอบ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่ E-Mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

*************
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/vvyk/fzse/#p=20

**************
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/WzNkecQkaEPKCWqN7

 

Back to top button