อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ “เรื่อง อุปราคา” โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ “เรื่องอุปราคา” โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง อุปราคา
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/astp/wptt/
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/r1NPMwg6MkdpLZNy8

Back to top button