สื่อการสอน

สื่อการเรียนรู้ e-Leanrning ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สื่อการเรียนรู้ e-Leanrning ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งค์จากโรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัย ครับ
เป็นของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สื่อการสอน

ลิ้งค์ http://lms.materdei.ac.th/moe/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button