ข่าวสอบบรรจุครู

คู่มือและแบบฟอร์มการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือและแบบฟอร์มการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รายละเอียด>>>

 1. ว 3220 แจ้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
 2. ว 3221 แจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 3. 3222 แจ้ง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 4. คู่มือสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563
 5. แบบฟอร์ม
  1. ใบสมัครสอบแข่งขัน
  2. บัตรประจำตัวผู้สอบ
  3. แบบ 1 (คส.09.10)
  4. แบบรายงานการรับสมัครสอบ (สพร.1)
  5. สรุปจำนวนผู้มีสิทธิสอบ (สพร.2)
  6. แผนการจัดห้องสอบ (สพร.3)
  7. ผู้มีสิทธิและห้องสอบ (สพร.4)
  8. แบบรายงานเข้าสอบขาดสอบ (สพร.5)
  9. วันเวลาและสถานที่ประเมินภาค ค (สพร.6)
  10. สรุปจำนวนผู้สอบแข่งขันได้ (สพร.7)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button