ข่าวการศึกษา

ด่วน เทศบาลนครระยอง สั่งปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัด 8 แห่ง เพื่อป้องกันโควิด-19

จากกรณีที่มีข่าว ตามคลิปนี้

ทำให้ เทศบาลนครระยอง  ต้องสั่งปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัด ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลนครระยอง เนื่องจากมีข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการป้องกันและเผยแพร่ของเชื้อโควิด-19 เทศบาลนครระยองจึงปิดการสอนที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทั้ง 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
–  รร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
–  รร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
–  รร.นครระยองวิทยาคม
–  รร.เทศบาลวัดลุ่มฯ
–  รร.เทศบาลบ้านปากคลอง
–  ศูนย์เด็กเล็กวัดเนินพระ รร.เทศบาลวัดปากน้ํา
–  ศูนย์เด็กเล็กวัดป่าประดู่
–  ห้องสมุดสวนศรีเมือง

โดยให้เรียนทางออนไลน์แทน (ยกเว้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันที

Back to top button