ข่าวการศึกษา

สพฐ.เชิญชวนสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข และ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข หมดเขต 21 สิงหาคม 2563

สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๐) และโครงการโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๕)
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ว ๑๑๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังไฟล์ที่แนบ

สพฐ.เชิญชวนสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข และ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข หมดเขต 21 สิงหาคม 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ.เชิญชวนสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข และ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข หมดเขต 21 สิงหาคม 2563

อ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button