สื่อการสอน

เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET 2558 ไฟล์ powerpoint

O-NET 2558

เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET 2558 ไฟล์ powerpoint

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  • ภาษาไทย ท1.1 ตอน 1
  • ภาษาไทย ท1.1 ตอน 2
  • ภาษาไทย ท2.1
  • ภาษาไทย ท4.1
  • ภาษาอังกฤษ ต1.1
  • ภาษาอังกฤษ ต2.1
  • วิทยาศาสตร์ ว6.1
  • สังคมศึกษา ส4.2

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนฯ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button