หนังสือคู่มือ

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563

ประกาศ ! สามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลด
◾️คู่มือปฏิบัติงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ https://www.eef.or.th/category/publication/ และ
.
◾️คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ https://www.eef.or.th/120
.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 1
Back to top button