ข่าวการศึกษา

เห็นชอบหลักการ ขยายเวลาให้ครูผู้สอนที่ถือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฝึกให้ครบตามกำหนดเวลา

เพจของอาจารย์ ณภัค ถิรกุลยศมาดี  ได้เผยแพร่ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยมีเนื้อความดังนี้ว่า

ข่าวดีสำหรับผู้ถือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน แต่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ทัน 3 ตุลาคม 2563 นี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ผู้ถือ “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” ที่สถานะตอนนี้เป็น “ครูผู้สอน” ทุกสังกัด
ทั้งที่บรรจุแล้ว และเป็นครูอัตราจ้าง ครูจ้าง
ที่กำลังเก็บประสบการณ์อยู่ แต่ไม่ครบ 1 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นี้

ย้ำอีกที สถานะต้องเป็น “ครูผู้สอน” อยู่ในขณะนี้
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติขยายเวลาให้เก็บไปให้ครบ แล้วมาขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

รอฟังข่าวดี จากคณะกรรมการคุรุสภาอีกครั้ง เป็นครั้งสุดท้าย

แต่คิดว่า ไม่น่าผิดไปจากนี้แล้ว
ยินดีกับคุณครูที่กำลังเก็บประสบการณ์ แต่ไม่ครบตามกำหนด ที่กำลังเป็นกังวลกันอยู่นะคะ

ย้ำนะ ต้องกำลังเป็นครูผู้สอนอยู่แล้วเท่านั้น ถ้าถือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนไว้กับตัวเฉยๆ ไม่ได้สิทธินะคะ

หมายเหตุ นี่เป็นเรื่องของผู้ถือ “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน” ไม่ใช่ผู้ที่ขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะ

ลิงก์ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/08/20829/

เห็นชอบหลักการ ขยายเวลาให้ครูผู้สอนที่ถือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฝึกให้ครบตามกำหนดเวลา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button