อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์✨
🚬 💊 จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด 💊🚬

📣ฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

📣พร้อมทำแบบทดสอบ และรับใบประกาศนียบัตร🗞 จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

✏ลิงค์การอบรม https://sites.google.com/view/psydrugs/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%94

📣จัดทำโดยนิสิตชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมออนไลน์ จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมออนไลน์ จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button