ข่าวการศึกษา

ร่าง แผนการดำเนินงานพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง รอง ผอ.โรงเรียน 2563

ร่าง แผนการดำเนินงานพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง รอง ผอ.โรงเรียน 2563

ร่าง แผนการดำเนินงานพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง รอง ผอ.โรงเรียน 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หมายเหตุ : เป็นรูปที่ส่งต่อกันมาทางไลน์  ให้รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button