ข่าวการศึกษา

สภาการศึกษา ไขข้อข้องใจ “ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ ฉบับใหม่” ย้ำไม่ปิดกั้น พร้อม Public Hearing ก.ย. – ต.ค. นี้

เพจ : OEC News สภาการศึกษา > สภาการศึกษา ไขข้อข้องใจ “ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ ฉบับใหม่” ย้ำไม่ปิดกั้น พร้อม Public Hearing ก.ย. – ต.ค. นี้
.
ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบหมายสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) #เร่งจัดการประชุมประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ร่างกฎหมาย 2 ฉบับเพิ่มเติม ประกอบด้วย
◾️ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
◾️ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ….
.
โดยขณะนี้ สกศ. วางแผนเตรียมจัดการประชาพิจารณ์กฎหมายทั้ง 2 ฉบับอีกรอบ จำนวน 3 – 4 ครั้ง 📝 ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม นี้
.
เพื่อรายงานสรุปความคิดเห็นต่อ รมว.ศธ. ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจาก สกศ. ไม่สามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้โดยตรง
.
📍 ส่วนกรณีกระแสข่าวความกังวลเกรงว่าวิชาชีพครูจะตกต่ำ หรือความวิตกต่อสถานะผู้บริหารสถานศึกษา อาจมีการเปลี่ยนชื่อผู้อำนวยการเป็นครูใหญ่ ซึ่งมีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยเห็นด้วย และสนับสนุนแนวคิดตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฯ นั้น
.
จากรายงานในที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายกฎหมาย สกศ. ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าว #เห็นด้วยกับการใช้ชื่อเดิมคือ
✅ “ผู้อำนวยการ” ในฐานะผู้ทำหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนอย่างมีความรับผิดชอบ
.
โดยมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสำคัญกว่าชื่อเรียก
.
📍 สำหรับการเปลี่ยน “ใบประกอบวิชาชีพ” เป็น “ใบรับรองความเป็นครู”
จากการรับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาค เมื่อช่วงปลายปี 2562 มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยในหลายประเด็น #จึงยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน
.
เนื่องจากมีความเห็นว่า ขัดต่อหลักการของคุรุสภา ที่กำหนดให้ครูต้องมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพตามหลักการของวิชาชีพชั้นสูง ที่ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพและการควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
.
และยังมีความสำคัญ #หากมีการเปลี่ยนจะต้องแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ และปรับบทบาทคุรุสภา
.
รวมถึงการแก้กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ แต่งตั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา เงินประจำตำแหน่งและวิทยฐานะของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฯ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ และ พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ
.
สำหรับการจัด Public Hearing เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง #พรบการศึกษาชาติ สามารถติดตามข่าวได้ที่

• Facebook

OEC News สภาการศึกษา
• Website: www.onec.go.th
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews

Back to top button