สาระความรู้สื่อการสอน

การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย ก.พ.

การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย ก.พ.

วันนี้ รักครู.com ขอแนะนำหนังสือ PDF ที่เป็นคู่มือการเขียนหนังสือราชการ และมีแบบฝึกหัดภายในเล่มด้วย จัดทำโดยสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐทั่วไปได้เข้าใจ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc-2017-eb10.pdf

Back to top button