ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

การจัดอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 21,894 อัตรา

การจัดอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 21,894 อัตรา ประจำปี 2563 

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 04009-ว 6062 ลว. 8 ต.ค. 63
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงาน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การจัดอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 21,894 อัตรา การจัดอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 21,894 อัตรา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button