ข่าวการศึกษา

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

 

1.ว 6834 ศธจ

2.ว 6835 ผอ.สพท

สิ่ิ่งที่ส่งมาด้วย 1 อว 0222.5-11919

สิ่งที่ส่่งมาด้วย 2 บัญชีรายละเอียดนักศึกษาทุน-ปี-63-สพฐ.รอบ-2-แจ้ง-กศจ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการคัดเลือก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button