ข่าวการศึกษา

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่

หลักเภณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่
โครงการอบรมเชิงวิชาการ “หลักเภณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่”
วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
วันที่ 16 ธันวาคม เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

* รอหนังสือจาก ก.ค.ศ. วันที่ 22 ธันวาคม 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button