ข่าวชาวบ้าน

ยกระดับคุมเข้มสูงสุด 5 จังหวัด ฝ่าฝืนปรับ 4 หมื่น-จำคุก 2 ปี มีผลวันที่ 7 ม.ค. 64

ยกระดับคุมเข้มสูงสุด 5 จังหวัด ฝ่าฝืนปรับ 4 หมื่น-จำคุก 2 ปี มีผลวันที่ 7 ม.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกำหนด ประกาศฉบับที่ 17 คุมเข้มสูงสุดพื้นที่ 5 จังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ประชาชนออกนอกพื้นที่ต้องมีแสดงตน-มีเอกสารรับรอง รวมทั้งต้องติดตั้งแอป “หมอชนะ” ควบคู่กับ” ไทยชนะ” มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางจนถึง 1 ก.พ. 2564

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถำนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) มีใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราวๆออกไปอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆที่จำเป็นในการระงับยับยั้ง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำหรับประกาศฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ควบคู่การใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

2.ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะของประชาชนเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เพื่อสกัดคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่ โดยบุคคลที่จะอออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลคววามจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่

3.ปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดเด็ดขาด จัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่อนพนันในพื้นที่อันเป็นต้นตอของการระบาด รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างประเทศโดยไม่ได้มีการตรวจสอบ คัดกรองโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

4.โทษของผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 ด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

มาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

1. ตรวจวัดอุณหภูมิ /สังเกตอาการ
2. ตรวจว่ามีแอปฯ หมอชนะ
3. สอบถามเหตุผล การเดินทาง
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด
เพิ่ม แสดงใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ในภูมิลำเนา
พื้นที่เฝ้าระวัง 49 จังหวัด ปฏิบัติตาม ศปก.จังหวัด/ คกก.โรคติดต่อจังหวัด กำหนด
ขอให้ประชาชน “งดหรือชะลอ” การเดินทางโดยไม่จำเป็น ถึง 1 ก.พ. 64
ยกระดับคุมเข้มสูงสุด 5 จังหวัด ฝ่าฝืนปรับ 4 หมื่น-จำคุก 2 ปี มีผลวันที่ 7 ม.ค. 64 ยกระดับคุมเข้มสูงสุด 5 จังหวัด ฝ่าฝืนปรับ 4 หมื่น-จำคุก 2 ปี มีผลวันที่ 7 ม.ค. 64 ยกระดับคุมเข้มสูงสุด 5 จังหวัด ฝ่าฝืนปรับ 4 หมื่น-จำคุก 2 ปี มีผลวันที่ 7 ม.ค. 64

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button