ข่าวชาวบ้านทุนการศึกษา

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิดำรงชัยธรรม  เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 หรือ ปวช. 3 ปีการศึกษา 2563

อายุไม่เกิน 21 ปี

🎉จำนวน 20 ทุน 🎉

🎓 ในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต  รุ่นที่ 20/2564 🎓

📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563–31 มกราคม 2564 📌

ลักษณะการให้ทุนกาารศึกษา

– ทุนให้เปล่า โดยสนับสนุน ค่าเทอม(จ่ายตามจริง/ปี) ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
– ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน จะเริ่มรับเงินทุนหลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนยืนยันการรับทุนเรียบร้อยแล้ว
– สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุดไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น
– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ. หรือ หากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง เท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน
3. ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน
4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
5. สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เขียนบรรยายตอบคำถาม 5 ข้อ

1. ประวัติครอบครัว บรรยายเกี่ยวกับสมาชิก ความสัมพันธ์ ความรู้สึก และผู้ดูแล
2. เขียนบรรยายกิจกรรมที่ภูมิใจระหว่างเรียน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน
3. เขียนบรรยายถึงเหตุผลที่ตนเองสมควรได้รับทุน “สร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 20/2564”
4. เขียนบรรยายในหัวข้อ “100 ล้าน เพื่อพัฒนาบ้านเกิด”
5. เขียนบรรยายในหัวข้อ “ตัวฉันกับประเทศไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า”

หลักฐานการสมัคร

1.ใบรับรองผลการศึกษา หรือ ปพ.๑ แสดงผลการเรียน(5 ภาคเรียน)เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป(ประทับตราโรงเรียน)เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ใบรับรองสถานภาพการศึกษา หรือ ปพ.๗ (ประทับตราโรงเรียน)เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงชื่อ สำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อ สำเนาถูกต้อง)
5. หลักฐานผลงาน(ถ้ามี) เกียรติบัตร,รางวัล,ตำแหน่งหรือกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมที่ได้รับหรือเข้าร่วม(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน)
6. ภาพนักเรียนและครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ณ ปัจจุบัน เห็นใบหน้าทุกคน (แนะนำสมาชิกทุกคนจากซ้ายไปขวา)
7. ภาพภายนอกบ้าน มุมกว้าง เห็นสภาพบ้านโดยรวม
8. ภาพภายในบ้าน บริเวณห้องโถง
9. ภาพห้องครัว
10. ภาพห้องนอน

*มูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนจากใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นเท่านั้น โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน (การตัดสินคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

***กรุณาศึกษาคู่มือให้ละเอียด ก่อนทำการสมัคร***

👉 ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่ >> คู่มือการสมัคร
👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เเละทำการสมัครได้ที่ >> คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเเละทำการสมัคร
📣สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-669-9711 , 02-669-9716 และ 086-345-1130 (ในเวลาทำการ 9.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์)

Facebook : มูลนิธิดำรงชัยธรรม

—————
#มูลนิธิดำรงชัยธรรม
#ไม่ใช่แค่ให้โตได้แต่อยากให้โตดี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button