หนังสือราชการ

ที่ ศธ 04009/ว13/ว14 เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ฯ

ที่ ศธ 04009/ว13/ว14 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.2564(เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ฯ

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว13/ว14 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 และกรณีตกหล่นอื่นๆ)
*สำหรับบัญชีรายชื่อฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
สพฐ. จะส่งถึง สพท./สศศ. ที่มีรายตกเบิกโดยตรง*
↪️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร. ค่ะ
ที่ ศธ 04009/ว13/ว14 เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ฯ ที่ ศธ 04009/ว13/ว14 เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ฯ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button