ข่าวการศึกษา

การเตรียมการรองรับ การวัดและประเมินผล โดย เลขาธิการ กพฐ.

อ่านก่อนข้อความด้านล่างที่ : https://rukkroo.com/26235/

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

… สำหรับเรื่องการเตรียมการสอบในปีนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบที่เป็นอำนาจของโรงเรียนหรือที่เรียกว่าการทดสอบระดับสถานศึกษา แบ่งเป็นการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค หรือการสอบเลื่อนชั้น ในการสอบกลางภาคนั้นเราจะให้โรงเรียนและคุณครูเป็นคนกำหนดเองว่าจะสอบวันไหนและใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินการสอบ ซึ่งไม่จำกัดว่าต้องใช้แบบทดสอบเท่านั้น อาจจะใช้เป็นใบงานโดยมอบหมายงานให้ทำและส่งชิ้นงานก็ได้ แต่ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา ส่วนการสอบปลายภาคหรือการสอบเลื่อนชั้น ในปีนี้เราเปิดโอกาสให้การสอบ O-NET เป็นการสอบตามความสมัครใจ ซึ่งที่ผ่านมาเราใช้ผลสอบ O-NET เป็นคะแนนส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 และม.3 แต่ในปีนี้เราได้ประกาศไม่ให้นำผลสอบ O-NET ไปร่วมตัดสินผลการเรียนแล้ว ดังนั้นโรงเรียนต่างๆ ก็สามารถกำหนดการวัดและประเมินผลของตัวเองได้ว่าจะจัดแบบไหน โดยอาจใช้แบบทดสอบที่ สพฐ. ได้ทำเป็นแบบทดสอบส่วนกลางไว้ หรือโรงเรียนจะออกข้อสอบเอง หรือจะประเมินด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่แบบทดสอบก็สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยว่าสามารถเลื่อนชั้นเลยโดยไม่ต้องประเมินได้หรือไม่ ขอเรียนว่าสามารถเลื่อนชั้นได้แต่จะต้องมีการประเมินด้วย ซึ่งวิธีการประเมินไม่จำเป็นต้องใช้แบบทดสอบเพียงอย่างเดียว แต่อาจใช้รูปแบบอื่นนำมาวัดและประเมินผลได้ โดยประเมินตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนเป็นสำคัญ

.
“ส่วนการประเมินในระดับชาติหรือ O-NET ที่กำหนดว่านักเรียนชั้น ม.6 ต้องเข้าสอบทุกคน ซึ่งมีกำหนดจะประเมินในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ คาดว่าในช่วงเวลานั้นสถานการณ์โควิด-19 น่าจะเบาบางลงแล้ว คิดว่าน่าจะดำเนินการได้ตามปกติ ยกเว้นว่าหากเกิดวิกฤตการณ์อื่นขึ้นมาก็ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันต่อไป สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ให้เป็นความสมัครใจของนักเรียนเอง ซึ่งนักเรียนคนใดที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ O-NET ให้สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ โดยให้คุณครูในแต่ละโรงเรียนเป็นคนดำเนินการให้ ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button