ข่าวการศึกษาสาระความรู้

คลิปให้ความรู้เรื่อง เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ โดย เลขา ก.ค.ศ. และครูโน๊ตผู้เข้ารับการอบรม

คลิป เลขา ก.ค.ศ. ให้ความรู้เรื่องเกณฑ์วิทยฐานะใหม่

เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดูด่วน ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
https://rukkroo.com/25932/
ก.ค.ศ. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
https://rukkroo.com/26385/

วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 2564 ประเมินอะไร เตรียมตัวอย่างไร  ฟิสิกส์ by ครูโน้ต

คลิปอื่นๆ

Back to top button