ข่าวการศึกษา

การขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563

การขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563

ให้สถานศึกษาส่งข้อมูลเฉพาะนักเรียนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบ O-NET ปีการศึกษา 2563 และประสงค์ยืนยันข้อมูลเข้าสอบ ให้กรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 แล้วนำส่งมาที่อีเมล์ [email protected]  ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

แบบฟอร์มขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 (คลิกที่นี่) 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563

ขอบคุณที่มา : สทศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button