งานราชการ

ก.พ.เปิดสอบราชการ 800,000 ที่นั่ง เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 – 24 ก.พ. 2564

ก.พ.เปิดสอบราชการ 800,000 ที่นั่ง เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 – 24 ก.พ. 2564

ก.พ.เปิดสอบราชการ 800,000 ที่นั่ง โดย สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบภาค ก 800,000 ที่นั่งสอบ รวม 12 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 24 ก.พ. 64 (เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2)

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ก.พ.เปิดสอบราชการ 800,000 ที่นั่ง เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 - 24 ก.พ. 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่านร่างกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
ก.พ.เปิดสอบราชการ 800,000 ที่นั่ง เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 - 24 ก.พ. 2564

ก.พ.เปิดสอบราชการ 800,000 ที่นั่ง เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 - 24 ก.พ. 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ก.พ.เปิดสอบราชการ 800,000 ที่นั่ง เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 - 24 ก.พ. 2564

ก.พ.เปิดสอบราชการ 800,000 ที่นั่ง เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 - 24 ก.พ. 2564 ก.พ.เปิดสอบราชการ 800,000 ที่นั่ง เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 - 24 ก.พ. 2564 ก.พ.เปิดสอบราชการ 800,000 ที่นั่ง เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 - 24 ก.พ. 2564 ก.พ.เปิดสอบราชการ 800,000 ที่นั่ง เริ่มเที่ยงคืนวันที่ 2 - 24 ก.พ. 2564

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button