ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด สพฐ. กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา 1,650 อัตรา เพื่อใช้บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

ด่วนที่สุด สพฐ. กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา 1,650 อัตรา เพื่อใช้บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

ด่วนที่สุด สพฐ. กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา 1,650 อัตรา เพื่อใช้บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button