หนังสือคู่มือ

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

ไฟล์แนบ
1.หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ
2.แนวทางการดำเนินงาน
3.คู่มือการดำเนินงานฯ
4.ชุดกิจกรรมฯ
5.คู่มือบันทึกข้อมูล
6.โปรแกรมบันทึกข้อมูลฯ
7.แบบรับรองการบันทึกผลการประเมินฯ

ดาวน์โหลดแบบไฟล์เดียว : คู่มือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

Back to top button