ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ทางอินเตอร์เน็ต 3-31 มีนาคม 2564

ม.ราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ทางอินเตอร์เน็ต 3-31 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 – 31 มีนาคม 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทางเว็บไซต์งานบริการการศึกษา https://eregis.cpru.ac.th/eStdNew3/stdteacher/
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 5120

ม.ราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ทางอินเตอร์เน็ต 3-31 มีนาคม 2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button