สาระความรู้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดอัตราความเร็วรถใหม่

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดอัตราความเร็วรถใหม่

(10 มี.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยกำหนดความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น(Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ดังนี้

  • รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
  • เลนขวา ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
  • รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 90 กม./ชม.
  • รถโดยสาร 7-15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม.
  • รถชักจูง รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ชม.
  • รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม.
  • รถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 100 กม./ชม.
  • รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดอัตราความเร็วรถใหม่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button