อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ“พลังงานทดแทน” โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

อบรมออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ“พลังงานทดแทน” โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“พลังงานทดแทน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน
*********************
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/qazl/zewc/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ7YjUfu3oPxhGLkBn6DFrBe5akUPn5LYEJc7O4fWEe5mDHw/viewform?usp=sf_link
อบรมออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับ“พลังงานทดแทน” โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button