หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้ง จัดสรรงบอุดหนุน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%)

สพฐ.แจ้ง จัดสรรงบอุดหนุน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

1. หนังสือแจ้ง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. บัญชีจัดสรร หน่วยเบิก

3. บัญชีจัดสรร ราย สพท.

4. บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน

5. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรได้รับ

6. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร

สพฐ.แจ้ง จัดสรรงบอุดหนุน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) สพฐ.แจ้ง จัดสรรงบอุดหนุน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%)

ขอบคุณที่มา : http://plan.bopp-obec.info

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button