การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

สทศ. เผยแพร่คลิปแนะนำการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

สทศ. เผยแพร่คลิปแนะนำการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

📌 – คลิปแนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

📌 – คลิปแนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับรายบุคคล

📌– คลิปการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 3)

📌 – คลิปการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 6,4 และ 1)

📌 – คลิปการนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 5 และ 2)

ที่มา : สทศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button