ข่าวการศึกษา

สพฐ.แจ้งเตรียมสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

สพฐ.แจ้ง เตรียมตัวสำรวจความพร้อม การจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ในรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. นายอัมพร  พินะสา  เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กล่าวว่า อยากให้โรงเรียนได้ทำการสำรวจข้อมูล ความพร้อมของโรงเรียนและผู้เรียน ในสถานการณ์โควิด-19   ซึ่ง สพฐ. จะมีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนสำรวจพร้อมความ ตามแต่ละความจำเป็น  เร็วๆนี้  โดยสรุปว่า หากมีการประกาศเปิดเรียน ภายใน 17  พฤษภาคม 2564  หรือเลื่อนไปก็ดี  โรงเรียนจะต้องพร้อมในการจัดการศึกษา ตามแนวทาง  5 แนวทาง  ฟังนาทีที่ 1:07:00

สพฐ.แจ้งเตรียมสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button