ข่าวการศึกษา

เพิ่มเกณฑ์ข้าราชการ ป่วยโควิด-19 เข้ารักษา รพ.สนาม เบิกได้

เพิ่มเกณฑ์ข้าราชการ ป่วยโควิด-19 เข้ารักษา รพ.สนาม เบิกได้

ไทยคู่ฟ้า มีข่าวมาแจ้ง…สำหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) กรมบัญชีกลาง ออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติม กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาจะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานพยาบาลของทางราชการไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และอาจต้องส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษายังสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ รพ.สนาม สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล จึงปรับให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ “หากสถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องเปิดสถานที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในสถานที่ใดหรือเรียกชื่ออย่างใด สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้”
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2127 7000 ต่อ 6852 6854 4441 หรือ Call center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400
ขอบคุณที่มา : ไทยคู่ฟ้า

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button