การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

สพฐ. เชิญชม ” การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ ” 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน)

สพฐ. เชิญชม ” การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ ” 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน)

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน กําหนดจัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12-25พฤษภาคม 2564 พื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งของโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญท่านและโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับชมกิจกรรม ” เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ “ ตามกําหนดการที่แนบ โดยผ่านช่องทาง OBEC Channel ดังนี้

  1. OBEC Channel : www.obectv.tv
  2. Facebook : OBEC Channel
  3. YouTube : OBEC TV

ดาวน์โหลดกำหนดการชัด ๆ คลิกที่นี่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน)

สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน) สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน) สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน) สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน) สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน) สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน) สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน) สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน) สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน) สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน) สพฐ. เชิญชม " การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ " 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button