อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ ยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี

อบรมออนไลน์ ยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 11 พฤษภามคม 2564 กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้เปิดอบรมออนไลน์เรื่อง การยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีกำหนดการ 3 วัน  ตั้งแต่ 11-13 พฤษภาคม 2564  แต่วันนี้ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย ได้ประกาศให้สามารถอบรมย้อนหลังได้ถึงวันอาทิตย์นี้ (16 พ.ค. 64) เวลาเที่ยงคืน  รายละเอียดดังนี้

ทำอย่างไรถึงได้รับเกียรติบัตร ???
ท่านต้องรับฟังการบรรยายและตอบคำถามประจำวัน ทั้ง 3 วัน รายละเอียด ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo


1. 🖥️ เข้าอบรม และตอบคำถามประจำวัน ซึ่งสามารถอบรมย้อนหลังและตอบคำถามได้ถึงวันอาทิตย์นี้ (16 พ.ค. 64) เวลาเที่ยงคืน
🗓️🗓️🗓️ วันที่ 11 พ.ค. 2564 🗓️🗓️🗓️
“การเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนยุคดิจิทัล และการนำ Active Learning มาใช้ในการสอนความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต ด้วย Be Internet Awesome (BIA)”
🔵 รับชมย้อนหลังทาง Facebook (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
https://www.facebook.com/DLAlocaleducation/videos/309275660665432/
🔴 รับชมย้อนหลังทาง YouTube (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
https://youtu.be/92EIvFWFhUU
🎮 เล่นเกม BIA และรับเกียรติบัตรเพื่อนำไปอัปโหลดในคำถามของวันสุดท้าย (วิทยากรอนุโลมให้กรณีบางท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้) เล่นเกมได้ที่
https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/
✅ คำถามประจำวันที่ 11 พ.ค. 2564 (รับ Code ได้จาก LIVE ของแต่ละวัน)
https://bit.ly/3w01QUO


🗓️🗓️🗓️ วันที่ 12 พ.ค. 2564 🗓️🗓️🗓️
“แนวทางการออกแบบการจัดการสอนด้วย Google Classroom”
🔵 รับชมย้อนหลังทาง Facebook (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
https://fb.watch/5qXVNVC9Zm/
🔴 รับชมย้อนหลังทาง YouTube
https://youtu.be/5c_Xw1-nXRY (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
📃 เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 12 พ.ค. 64
shorturl.at/dfBPZ
✅ คำถามประจำวันที่ 12 พ.ค. 2564 (รับ Code ได้จาก LIVE ของแต่ละวัน)
shorturl.at/uxG46


🗓️🗓️🗓️ วันที่ 13 พ.ค. 2564 🗓️🗓️🗓️
“การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเปอร์ Youtube for Teachers”
🔵 รับชมย้อนหลังทาง Facebook (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
https://fb.watch/5sgqVMv6fa/
🔴 รับชมย้อนหลังทาง YouTube (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
https://youtu.be/peplqvfTP4U
✅ คำถามประจำวันที่ 13 พ.ค. 64 (รับ Code ได้จาก LIVE ของแต่ละวัน) ทั้งนี้ จะให้อัปโหลดเกียรติบัตรจากเกม BIA ที่ Google Drive , Facebook หรือที่ใดก็ได้ แล้วนำลิงก์ที่อัปโหลดเกียรติบัตรจากเกมส่งผ่านแบบฟอร์มคำถามประจำวัน 13 พ.ค. 2564 ที่ลิงก์นี้
หมาตเหตุ: วิทยากรอนุโลมให้กรณีบางท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ให้ข้ามข้อนั้นไป
shorturl.at/ajrzO


2. 🔎ค้นหาใบเกียรติบัตรหลังจากวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 2564
📣 ทีมงานจะประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านเพจ Facebook การศึกษาท้องถิ่นไทย และ YouTube ช่อง LS.CHANNEL หลังจากวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 2564
☎️ หากรายชื่อผู้เข้าอบรมท่านใดตกหล่นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทั้ง 2 ช่องทาง

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจ ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก เกินกว่าที่ทีมงานคาดการณ์ไว้ จึงเกิดความขัดข้องขึ้นบางประการ ขออภัยในความขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทีมงานขอน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมต่อไป

อบรมออนไลน์ ยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี

ที่มา : เพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button