งานราชการทั้งหมด

ก.พ. เลื่อนสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นวันที่ 22 ส.ค. 64 และวันที่ 19 ก.ย. 64

สำนักงาน ก.พ. ขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 20 มิ.ย. 64 และวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 22 ส.ค. 64 และวันที่ 19 ก.ย. 64 ทั้งนี้ จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 23 ก.ค. 64

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564
ก.พ. เลื่อนสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นวันที่ 22 ส.ค. 64 และวันที่ 19 ก.ย. 64

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button