หนังสือคู่มือ

คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง

คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง

คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ใช้ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นไป ในร ะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button